CHÍNH SÁCH BẢO MẬT THÔNG TIN

1. Mục đích và phạm vi thu thập thông tin
Thông tin cá nhân như họ và tên, giới tính.
- Thông tin liên lạc như số điện thoại, địa chỉ gửi thư, địa chỉ email;
- Thông tin về thanh toán nếu thanh toán bằng thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ như tên chủ thẻ, số thẻ, ngày hết hạn, mã xác thực
Khách hàng có quyền từ chối hoặc không cung cấp đầy đủ các thông tin được yêu cầu khi cần thiết.
2. Phạm vi sử dụng thông tin
Để cập nhật thông tin cho khách hàng về các chính sách và điều lệ mới của Yokids! Plaza
- Để nhận các thông tin, đóng góp, đề nghị và khiếu nại từ hội viên để hoàn thiện chất lượng phục vụ tốt hơn.
- Để tiến hành và quản lý việc đặt hàng và xác nhận việc đặt hàng, giao nhận hàng hóa của khách hàng.
- Để liên hệ với khách hàng nhằm giải quyết các yêu cầu từ khách hàng.
- Để cung cấp dịch vụ được yêu cầu bởi khách hàng.
- Để quản lý, phân tích và đánh giá dữ liệu thông tin về các loại hàng hóa đã cung ứng cho khách hàng, để cung cấp các chương trình, chính sách phù hợp.
3. Thời gian lưu trữ thông tin 
Yokids! Plaza sẽ lưu trữ các Thông tin cá nhân do khách hàng cung cấp trên các hệ thống nội bộ của chúng tôi trong quá trình cung cấp dịch vụ cho Khách hàng hoặc cho đến khi hoàn thành mục đích thu thập hoặc khi Khách hàng có yêu cầu hủy các thông tin đã cung cấp.
4. Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin cá nhân
CÔNG TY BẢO NGHI GROUP
Mã số doanh nghiệp: 0312879153 do Sở KH&DT Tp. HCM cấp ngày 4/8/2014
Trụ sở: 16/3 đường số 22, KP 7, P. Linh Đông, Q. Thủ Đức, TP.HCM
5. Phương tiện và công cụ để người dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình.
Khách hàng của Yokid! Plaza có thể:
- Xem trước, sao chép, chỉnh sửa hoặc bổ sung Thông tin cá nhân bằng cách đăng nhập vào website https://yokidsplaza.com.vn/.
Yêu cầu dừng thu thập Thông tin cá nhân.
- Yêu cầu hủy Thông tin cá nhân đã thu thập.
6. Cam kết bảo mật thông tin cá nhân khách hàng
Chúng tôi cam kết sẽ bảo mật các Thông tin cá nhân của Khách hàng, sẽ nỗ lực hết sức và sử dụng các biện pháp thích hợp để các thông tin mà Khách hàng cung cấp cho chúng tôi trong quá trình sử dụng website này được bảo mật và bảo vệ khỏi sự truy cập trái phép. Tuy nhiên, Yokids! Plaza không đảm bảo ngăn chặn được tất cả các truy cập trái phép.